SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W MYSŁOWICACH

Lokalizacja

województwo: śląskie
powiat: Powiat m. Mysłowice
gmina: M. Mysłowice
miejscowość: Mysłowice

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła podstawowa
Patron szkoły: Kawalerowie Orderu Hśmiechu
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W MYSŁOWICACH
1000 Lecia Państwa Polskiego 6
41-400 Mysłowice
Poczta: Mysłowice
telefon: 0322222539
fax: 0322232818
strona internetowa: sp3.myslowice.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W MYSŁOWICACH (Mysłowice), jest to Szkoła podstawowa.

Statystyka

Liczba uczniów: 299
Liczba oddziałów: 15
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 25
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 6
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 4.01

Organ prowadzący

Gmina
województwo: śląskie
powiat: Powiat m. Mysłowice
gmina: M. Mysłowice